"นักบริหารสาธารณสุขวิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

งานนำเสนอเปิดงานสัมมนาวิชาการ
“นักบริหารสาธารณสุขวิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ 5-6 เมษายน 2559 ณ โรงแรมบ้านสวน จังหวัดอุบลราชธานี /ดำเนินการผลิตโดยนายอนุสรณ์ คำโท


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel Sunthon Bannakarn

"นักบริหารสาธารณสุขวิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"

https://www.youtube.com/watch?v=03RlwSu5_t0

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply