Tag: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขอนแก่น

ผศ.ดร.ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ Slide: ...

เฉพาะคุณครูที่อยู่ในกลุ่ม IEP Online ขอนแก่น ...

วิดีโอสาธิตการติดตั้งโปรแกรม SPSS 19 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพิ้อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

สอนสอบคอม Access KKU ^^ ลิงค์แนวข้อสอบ http://www.mediafire.com/?ta6gr9cm32tymm9 ตัวใหม่ครับ http://www.youtube.com/watch?v=GuOWXaWN1_s ...

วิดิโอนี้สำหรับซ้อมการที่จะลงสนามสอบจริง ของการสอบจบ ป.ตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโมดูล Access ---เป็นพาร์ทที่ไม่ค่อยยาก ...